Nanotechnológia
na ochranu povrchov
604 723 723
Po - Pá: 9:00 - 17:00
Pá: 9 - 15 hod.
tak to zobraz tady
+420 604 723 723 (Po - Pá: 9:00 - 17:00) info@pikatec.cz
  1. Hlavná stránka
  2. Princíp nanokozmetiky PIKATEC CERAMIC a DIAMOND

Princíp nanokozmetiky PIKATEC CERAMIC a DIAMOND

1. fáza – vyčistenie povrchu:

Predstavte si povrch skla alebo laku pod mikroskopom. Nie je hladký, vyzerá ako hornatá krajina. V údoliach tejto krajiny sa dlhodobo usadzuje špina a prach (viď. obrázok 1). Cez dlhodobo neošetrené sklo horšie vidno, a neošetrený lak pôsobí pre zmenu zašlo. To si mnohí neuvedomia až do chvíle, kedy si vedľa znečisteného skla postavia riadne vyčistené sklo. Potom vidno zásadný rozdiel.

  

 Obr. 1 - Povrch s usadeninami nečistôt

Kozmetika PIKATEC túto hornatú krajinu (povrch laku alebo skla) dokonale vyčistí od usadenej špiny a prachu. Stane sa tak za pomoci mikroskopických nanočastíc a ostatných patentovaných chemických prvkov, ktoré čistiaci prostriedok obsahuje. Nanočastice vnikajú do všetkých záhybov povrchu, a dokonale ho zbavia prachu a špiny. (viď. obrázok 2). Len vyčistený povrch je pripravený na nanesenie ochrannej politúry PIKATEC (viď. obrázok 3). Čím lepšie povrch vyčistíme, a hlavne odmastíme, tým lepšia bude priľnavosť a odolnosť následnej politúry. Môže sa stať, že pri nedokonalom odmastení povrchu sa na povrch politúry bude krátku dobu vylučovať mastnota (prejavuje sa zníženou odpudivosťou vody či viditeľnými fľakmi na povrchu), ktorú je nutné po povrchu rozleštiť za sucha handričkou, a tým rozotrieť. Toto sa môže viackrát opakovať, a potom by už mala politúra fungovať správne.

Obr. 2 - Vyčistenie povrchu nanokozmetikou PIKATEC

Obr. 3 - Vyčistený povrch

Ďalším dôležitým faktorom pred nanesením príslušnej politúry je, že je nutné túto karosériu či sklo zbaviť všetkých nečistôt a fľakov rozleštením suchou handričkou (napríklad zaschnuté kvapky vody)! Nanesením a následným rozleštením politúry, by ste tieto fľaky „zakonzervovali“ v politúre a potom by už bolo veľmi ťažké sa ich zbaviť.

POZOR – najvýznamnejšia príčina neúspechu aplikácie je nesprávne odmastený povrch! Používaním mastných prípravkov typu Clay a im podobných, alebo predumytie auta pred aplikáciou politúry v automatických umyvárňach (kde sa zvyčajne recykluje odpadová voda s nástrekovým voskom) môže znížiť účinnosť a životnosť politúry PIKATEC. Aj vzduchové kompresory, ktoré niektoré umyvárne používajú na sušenie karosérie, ak nemajú filter, vzduchom vylučujú olej, ktorý sa používa na mazanie piestu kompresora.

Podrobný návod nájdete u produktov Ceramic Nano Shampoo a Ceramic Nano Clear Glass. 

 

2. fáza – nanesenie politúry (emulzie) na povrch:

Unikátne nanočastice sú trvalo rozptýlené v aplikačnej emulzii, ktorá sa vo veľmi tenkej vrstve nanesie na ošetrovaný povrch (viď. obrázok 4). Nanáša sa len toľko, aby vznikol viditeľný, tenký film. Nanesenie silnejšej vrstvy je zbytočné, pretože sa nakoniec pri rozlešťovaní zotrie handrou. Tým sa iba zvyšuje prácnosť a spotreba politúry.

Obr. 4 - Nanesenie aplikačnej emulzie PIKATEC

Tento film sa nechá pôsobiť na povrchu približne 30 minút (u politúry na sklo sa rozlešťuj po 5 minútach). Politúra zatečie do štruktúry laku. Po ubehnutí tejto doby sa vrstva politúry PIKATEC rozleští pomocou aplikačnej handričky (viď. obrázok 5). Leštením unikátna emulzia prenikne hlboko do všetkých nerovností karosérie (pre predstavu do všetkých údolí hornatej krajiny). Vrstva, ktorá prečnieva nad vrcholky hôr, je zbytočná a jednoducho sa zotrie. Podrobný návod nájdete u produktov Ceramic Nano Armour, Ceramic Nano Protect Glass a Ceramic Nano Protect Wheel.

Obr. 5 - Rozleštenie aplikačnej emulzie PIKATEC

 

3. fáza – po prvej hodine nanesenia:

POLITÚRA zhora pomaly zasychá a začína sa z nej vylučovať emulgátor, ktorý je nosičom nanočastíc (u politúry Ceramic Nano Protect Glass sa žiadny emulgátor nevylučuje). Unikátne nanočastice PIKATEC sa usadzujú na povrchu do konečnej, súhlasnej polohy. Každý pól jednotlivej nanočastice sa správa polárne, tzn. na každom konci je iný polárny náboj. To spôsobuje, že sa nanočastice PIKATEC voči podkladu zrovnajú v jednom smere. Druhý smer (na povrchu) zároveň odpudzuje záporne nabité častice prachu a iné nežiaduce molekuly.

 

4. fáza – konečné vytvrdnutie:

Počas ďalších 12 hodín emulzia definitívne vytvrdne. Na povrchu ostanú zrovnané nanočastice, ktoré držia za pomoci van der Waalsových čiže disperzných síl, a pochopiteľne aj pomocou novej, revolučnej kozmetickej emulzie. Vytvoria ochranný film, ktorý výrazne zvýši tvrdosť a oteruvzdornosť karosérie. Dosahuje aj finálnu odolnosti voči kvapalinám (viď. obrázok 6). Keď tvrdnutie prebieha pri nízkych teplotách, doba konečného vytvrdnutia sa o niečo predĺži.

Oproti pôvodnej receptúre predchádzajúcej rady kozmetiky PIKATEC môžete povrch ošetrený politúrou PIKATEC CERAMIC už po cca 90 minútach vystaviť slnečnému žiareniu, ľahkému dažďu, ale aj mrazu do -5°C . Je ale dôležité mať na pamäti, že politúra dokonale vytvrdne až po 12 hodinách. Silný dážď, alebo abrazívne prostredie (napr. jazda v prašnom prostredí) by mohli narušiť štruktúru ochrannej vrstvy. Behom tejto doby sa snažte vyhnúť používaniu stieračov, ktoré by mohli tuhnúcu politúru poškodiť, zároveň ale dôsledne dodržujte bezpečnosť cestnej premávky!

Obr. 6 - Konečné vytvrdnutie politúry

 

5. fáza – Odstránenie vylúčeného emulgátora (týka sa len politúry Ceramic Nano Armour a Ceramic Nano Protect Wheel):

Počas fázy tvrdnutia môžete, najmä na tmavej karosérii, pozorovať tvorbu svetlých máp či miniatúrnych častíc, ktoré vytvárajú dojem, ako by na ošetrený povrch dopadali čiastočky prachu, alebo ako keby politúra nebola dostatočne rozleštená. Je to dôsledok vylučovania emulgátora (nosiča nanočastíc) (viď. obrázok 6). Ten je potrebné približne po 48-hodinách dôkladne opláchnuť vodou (najmä v horúcom letnom počasí), potom poprípade za sucha jemne rozleštiť handričkou. Ak by vylúčený emulgátor zostal na karosérii (poznáte to podľa toho, že karoséria alebo kolesá menej odpudzujú vodu), môže sa hlavne v horúcom letnom počasí stať, že sa „pripečie“ k politúre a vy budete mať pocit, že politúra nefunguje. Potom už záleží na tom, ako veľmi sa emulgátor „pripiekol“, a jeho ďalšie odstránenie môže byť len čiastočné, čo by mohlo mať za následok zníženú hydrofóbnu vlastnosť. Dbajte preto dôsledne na jeho opláchnutie. Vysoká vodovzdornosť nastáva až po odstránení tejto vrstvy. Po určitú dobu sa tieto vlastnosti budú každým ďalším mytím ešte zlepšovať.

Obr. 7 - Odstránenie vylúčeného emulgátoru, ktorý sa musí zhruba do 48-hodín dôkladne opláchnuť vodou

Nanočastice na povrchu vytvoria neviditeľný, ochranný nanofilm polarizovaných častíc, ktoré mu dodávajú odpudivé 

a antiadhézne vlastnosti. Táto neviditeľná transparentná vrstva nanočastíc (až tisíckrát tenšia ako ľudský vlas) funguje ako tvrdý ochranný štít. Vniká do pórov a mikrotrhlín laku, a chráni ho pred ďalším poškodením. Vyhladzuje povrch a znižuje jeho aerodynamický odpor. Letiace predmety (špina, prach, apod.) sa od vrstvy nanočastíc ľahko odrazia (viď. obrázok 7), a nevytvárajú na karosérii škrabance a ryhy (viď. obrázok 8). Podobne funguje aj na hmyz, ktorý sa dostane do kontaktu so samotnou karosériou. Nanočastice držia spolu dokonale. Sú tak malé, že sa medzi ne nemôže dostať žiadna podstatne väčšia častica prachu alebo iná agresívna, lak poškodzujúca molekula. Zároveň sú tieto nanočastice dostatočne tvrdé, aby mechanicky odolávali ostatným letiacim abrazívnym (brúsnym) časticiam, ktoré by inak pri dopade povrch poškodili.

Obr. 8 - Vytvrdnutie politúry PIKATEC

Obr. 9 - Poškodenie neošetreného povrchu letiacim predmetom

PIKATEC politúra na povrchu vydrží až jeden rok (niekedy aj viac). Povrchu karosérie zaistí vysoký lesk, ochranu pred škrabancami, ochranu pred vplyvom solí a asfaltu, ochranu pred peľom a živicou zo stromov, a ochranu pred výkalmi vtákov. Extrémne dôležitá je vysoká ochrana pred UV žiarením (politúra obsahuje veľmi silné UV filtre) spôsobujúce blednutie, vysychanie a predčasné starnutie laku.


Obrázok 10: Lak neošetrenej karosérie zväčšený 5.000x. V štruktúre možno vidieť škáry v textúre laku, kam môžu preniknúť nečistoty, voda a chemické látky poškodzujúce túto štruktúru. S poškodením a následnou oxidáciou začína postihnuté miesto korodovať. V ľavom dolnom rohu každého obrázka je mierka, ktorá ukazuje, aký veľký je v tomto prípade mikrometer (milióntina metra)!


 

Obrázok 11: Karoséria vozidla ošetrená novou politúrou PIKATEC. Všimnite si, ako dokonale sú póry laku uzatvorené oproti pôvodnej rade kozmetiky (na obrázku 10). Zväčšené 10.000x, to znamená 2x väčšie, ako na obrázku 10, a povrch je významne hladší a jemnejší. Nečistoty nemôžu preniknúť do štruktúry laku, a ten je tak chránený. Zároveň je politúra veľmi tvrdá a oteruvzdorná. Obsahuje veľmi silné UV filtre, zabraňujúce preniknutiu UV žiarenia do laku, ktoré spôsobuje jeho predčasné starnutie a degradáciu (poškodenie). 

V ľavom dolnom rohu každého obrázka je mierka, ktorá ukazuje, aký veľký je v tomto prípade mikrometer (milióntina metra)!


 

Obrázok 12: Karoséria ošetrená pôvodnou kozmetikou Pikatec zväčšená 5.000x. Tu môžete vidieť rozdiel medzi novou a starou politúrou. 

Navštívte aplikačné centrum vo vašom okolí:
Navštívte aplikačné centrum:
Všetky pobočky
Prihlasovací formulár
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Zabudli ste hesloNová registrácia
Môj účet
OdoslaťObjednávkyNastavenie účtu
českyenglishSlovensky